Home

Welkom op de website van Dorpshuis de Arend Nijbroek. Op deze website vindt u alle informatie over ons mooie Dorpshuis; van foto’s tot een agenda, van informatie over de verschillende zalen tot onze contactgegevens.

Historie
Ons fraaie Dorpshuis de Arend is aangekocht door een gezamenlijke inspanning onder het motto: samen sta je sterk. Dit is kenmerkend voor het kleine dorpje Nijbroek.

Op 16 juni 1978 werd notarieel vastgelegd dat de “Vereniging tot oprichting, instandhouding en exploitatie van een verenigingsgebouw” een feit werd. Plaatselijk Belang Nijbroek heeft hier jarenlang voor geijverd, maar het ontbrak hen aan financiĆ«le middelen om dit te kunnen doen. Door giften van de dorpelingen en een renteloze lening van de Protestantse Gemeente Nijbroek kon het gebouw worden aangekocht en ingericht.
Een aantal jaren geleden is ons Dorpshuis rigoureus verbouwd, dankzij financiƫle steun van de gemeente Voorst. Nadien zijn de keuken en het meubilair binnen en buiten vernieuwd. Kortom, een gebouw waar we met zijn allen trots op mogen zijn!

Vrijwilligers
Ons Dorpshuis wordt geheel gerund door vrijwilligers. Met deze bijdrage van vele Nijbroekers zijn wij erg blij. Het is tekenend voor de saamhorigheid in ons mooie dorp.

Daarom is ons motto:

Dorpshuis de Arend: van, voor en door Nijbroek.

van, voor en door Nijbroek